Veranderingen

zaterdag 2 juni 2018

Het is een tijd van grote veranderingen op allerlei gebied.
Sprekend voor mezelf: als je man en jij allebei afscheid gaan nemen van je gemeente, dan heeft dat een behoorlijk grote impact op heel je leven. Er zijn allerlei ‘laatste keren’, en er moeten zaken worden overgedragen en voorbereid. Dat alles is hectisch en spannend, en kost energie. Maar tegelijk merk ik dat het vooruitzicht op verandering, en het hele proces van voorbereiding, ook nieuwe energie geeft, en ook een groot vertrouwen, dat het allemaal wel goed komt.
Ik merk hetzelfde in de kerkenraad van Bant en overal in het land: er waait een andere wind. Een tegenwind, een frisse wind. Is het de wind van Pinksteren? Het is ook nodig, hard nodig in deze best wel gure tijden. Er is een breed-maatschappelijk gevoel van urgentie. Want als we niet veranderen komt het niet goed, met de insecten, met de Waddenzee, met de groeiende kloof tussen arm en rijk. Dan leggen we een te hoge rekening bij de volgende generaties.


Ook de bijeenkomst van collega’s in de NOP op 17 mei j.l. stond in het teken van verandering. Er waren voor de gelegenheid ook collega’s uit ‘de andere polder’ (ten zuiden van de Ketelbrug) uitgenodigd. We hadden namelijk een gastspreekster: dr. Janneke Stegeman sprak met ons over haar boekje ‘Alles moet anders!’ Zij was van september 2016 tot september 2017 ‘Theoloog des Vaderlands’. Ter gelegenheid van haar afscheid van die rol schreef ze dit essay, dat als ondertitel heeft: ‘Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders’.* Het leest vlot, ook voor niet-theologen. Het maakt mij hoopvol, dat er een nieuwe generatie denkers is, ook theologen, die zich volop mengt in het maatschappelijk debat, die ‘ons’ – witte protestanten - een kritische spiegel voorhoudt, en die laat zien en horen hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt, wat jou heeft gevormd, en hoe jij deel uitmaakt van een (persoonlijke) geschiedenis, en van een heel systeem, waarin de erfenis van het koloniale verleden nog altijd meespeelt. Niemand is neutraal. Dat betekent dat je niet zomaar kunt oordelen, alsof je een buitenstaander bent. Alle kritiek, op bijvoorbeeld Israel, is tegelijkertijd ook zelfkritiek. Zij is Bijbelwetenschapper. Voor haar promotieonderzoek woonde en werkte zij een aantal jaren in Jeruzalem, en las daar het Bijbelboek Jeremia met Palestijnse christenen. Zij ontdekte daar – in die situatie - hoe deze mensen hun geloof gebruikten als bron van inspiratie voor verzet. Ze gingen in gesprek met Jeremia. Hoorden daarin tegenstrijdige stemmen, bevrijdende en onderdrukkende. De Bijbel is niet eenduidig. De Bijbel vraagt om gesprek, om reactie.
Ze vertelde voor mij geen nieuwe dingen. Dat theologie over het geleefde leven gaat, bijvoorbeeld, en dat geloof en politiek dus ook alles met elkaar te maken hebben. Dat traditie iets is wat altijd in beweging, in verandering is, en dat je dus niet zomaar kunt spreken over ‘de’ Joods-christelijke traditie, als iets wat ‘wij, Nederlanders’, zouden moeten verdedigen. Traditie moet steeds weer van zichzelf bevrijd worden, anders stolt zij, dan gaat het leven eruit.


Afijn, verandering dus! Ik ben benieuwd hoe dat straks in Twente ‘werkt’, in dat landsdeel waar tradities lange wortels hebben en van harte gekoesterd worden. Een heel andere context om in te werken dan in de jonge polder. Ik ben benieuwd wat dit met mij zal doen, welke spiegel mij zal worden voorgehouden, wat ik zal ontdekken in de interactie met een totaal andere situatie. ‘De polder’ zit ook in mij, na zoveel jaren wonen en werken!
In de Noordoostpolder – niet alleen in Bant - verandert er kerkelijk gezien ook een heleboel. Er zijn nu meerdere predikantsvacatures. Dat betekent dat de tijd nu echt rijp is om elkaar actief op te zoeken en nieuwe, andere wegen te gaan, om van betekenis te zijn voor mensen in de polder, en te leren van elkaar. De tijd van de verzuiling is allang voorbij, en mensen die niet bij een kerk horen blijken volop belangstelling te hebben voor geloof en religie, en ook voor de Bijbel.**
‘Alles moet anders’, dat klinkt voor sommigen misschien wat al te dwingend. Ik hoor in gedachten hier en daar een vermoeide zucht: ‘moeten we dan alles maar opgeven?’ Nou, nee. Wat mij betreft helemaal niet. Laten we vooral met de Bijbel, met onze traditie, en met elkaar in gesprek blijven. Eerlijk, en open. En laten we de oproep van Paulus ter harte nemen, die in de Pinksterdienst centraal stond: ‘Broeders en zusters, jullie zijn geroepen om vrij te zijn!’ (Galaten 5:13) Een radicale boodschap. Ik schaam mij dat evangelie niet!
De zomer is begonnen, voor velen komt de vakantie dichterbij. Voor anderen is het juist een extra drukke tijd. Ik wens u allen een mooie tijd toe, in zon en wind, en – helaas ook nodig – regen.
Voor wie van lezen houdt en een beetje bij wil blijven: hieronder staan enkele tips van goed leesbare boeken.

EL

*Janneke Stegeman, Alles moet anders! Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders,  Boekencentrum/Kok 2017

**Yvonne Zonderop, Ongelofelijk, Over de verrassende comeback van religie, Prometeus 2018

***Alain Verhey, God en ik, wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt leren van de Bijbel, Atlas 2018

 


Meer nieuws
Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>