'Godlof'

maandag 22 oktober 2018

In de september uitgave van het Kerknieuws schreef ds. Erna Lensink over allemaal ‘’ laatste keren ‘’.   Daar zijn we op de een of andere manier allemaal deelgenoot van geweest. Die ‘’laatste keer’’ kwam vooral tot uitdrukking tijdens het afscheidsfeest en de afscheidsdienst. We kijken terug op mooie momenten.  Maar kijken ook vooruit, nu de open plek zichtbaar is geworden die Erna na 16 jaar achterlaat. We zijn bezig deze opnieuw in te vullen. Daar zijn we druk mee. En zo is iedereen druk met de dingen van alle dag. Zo druk, dat we soms en gewoon vergeten wat en wie ons vasthoudt. Met wie wij zijn verbonden op leven en dood.  Daarover schrijft ds. Richard Vissinga, emeritus predikant in de Protestantse Kerk, heel toepasselijk in het septembernummer van het Ouderlingen blad.                                                                                                                                                                       
Dat wil ik graag aan u doorgeven .

,,De God van wie de Bijbel vertelt en getuigt, in verhalen en geschiedenissen, in gedichten en liederen, in gelijkenissen en brieven is een God, die op eigen initiatief een verbond sluit met mensen.

Een verbond van liefde en trouw, van nabijheid en hulp, van troost en bemoediging. `Ik wil jouw en jullie God zijn; als jullie binnen de grenzen blijven die aan jullie als mensen zijn gesteld, dan zal het leven goed zijn en blijven, voor jullie en voor alle mensen.` En het is voor Israël een bron van diepe vreugde, dat God aan zijn volk de wet gegeven heeft, de Tien Woorden die de weg zijn naar een vredig en vreugdevol bestaan. De wet, niet als knellende regels, die het leven zwaar maken, maar als een ruimte, waarbinnen het goed toeven is voor mens en dier!

We weten onderhand dat als zonlicht door water heen schijnt er een boog met de mooiste kleuren verschijnt. In de Bijbel is de regenboog het teken bij uitstek van het verbond dat God na de zondvloed sluit. `Jullie mogen op mij rekenen. Nooit meer zal ik een einde maken aan wat ik geschapen heb.` De Bijbel schetst ook in donkere kleuren hoe mensen steeds weer hun grenzen te buiten gaan en het verbond verbreken. En soms is God, die met zulke menselijke trekken getekend wordt, zo verontwaardigd, gekwetst en boos, dat hij zijn volk wil loslaten. Maar dan, op dat ultieme moment blijkt dat hij het niet kan; hij kan zijn volk, de mensen, zijn schepping niet loslaten. Elke dag weer opnieuw doet hij zijn zon opgaan over deze wereld, de zon van zijn goedheid en trouw .     Godlof! ‘’


Meer nieuws
Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>