Inspiratie

maandag 29 oktober 2018

Voorwoord

Deze keer mag ik iets schrijven als voorwoord in dit Kerknieuws. Ik wil het graag met u en jou hebben over inspiratie. Volgens mij is inspiratie heel belangrijk in het leven. Het zorgt ervoor dat er dingen van de grond komen. Dankzij inspiratie ontstaat er ontwikkeling en krijgen we nieuwe inzichten, nieuwe producten en uitvindingen. In de kerk is inspiratie ook heel belangrijk. Zo gaan we in de Bijbel op zoek naar inspirerende verhalen waar we hoop uit kunnen putten en die ons levenslessen leren. Door erover met elkaar in gesprek te gaan of door te luisteren naar de overweging van de voorganger, krijgen we vaak inspiratie voor ons eigen leven.

 

Inspirerende personen

Als kerkenraad missen we momenteel een eigen predikant. De meeste kerkenraadsleden hebben nog niet eerder te maken gehad met een vacante kerk. Het is daarom een soort zoektocht waarbij we ons afvragen hoe we het pastoraat kunnen invullen en wie ons als kerkenraad kan begeleiden. Door op zoek te gaan en ons licht bij anderen op te steken, krijgen we inspiratie en komen we verder. Inmiddels hebben we dominee Wim Kok uit Emmeloord voor het pastoraat en ds. Dirk van Keulen als consulent. We zijn heel blij dat we mogen leunen op deze twee mensen. Ze ondersteunen ons en geven ons inspiratie in dit proces.

 

Geïnspireerd verder

Ondertussen denken we als jeugdouderlingen ook na over wat we de basisschooljeugd kunnen bieden nu er geen kindernevendienst meer is. We willen graag dat ze zich welkom blijven voelen in de kerk en zich er bij betrokken voelen. Ook daarin zoeken we naar inspiratie. We hebben een gesprek gehad met kinderpastor Liesbeth Winters uit Kraggenburg, we lezen toerustingsinformatie van de landelijke kerk, we praten met andere jeugdwerkers en zijn vertegenwoordigd in het polderbrede jeugdplatform. Hier halen wij inspiratie uit en we vertrouwen erop dat die inspiratie ons samen verder brengt.

 

Een gedicht ter inspiratie

De inspiratie van een ander

Geeft je kracht de weg te gaan

Niet alleen, maar met elkander

Samen op weg, ik zie je staan

 

Jannette Weultjes

jeugdouderling


Meer nieuws
Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>