Van de voorzitter

zaterdag 6 juni 2020

Coronatijd zal de geschiedenis ingaan als een heel bijzondere periode. Een tijd van beperkingen en onzekerheid, die hier en daar de mensen diep raakt . Een tijd ook met totaal verschillende belevingen. Voor de een is het afzien en voor de ander een tijd van genieten en tot rust komen. Dat geldt voor zowel jong als oud! Maar bovenal een tijd dat bijna niets meer vanzelfsprekend lijkt te zijn en voor velen een aanslag betekent op de maakbaarheid en soms veroordeeld lijken te zijn tot niemandsland. Dit brengt mij bij de prachtige woorden van Andries Govaart in lied 818 :

Wie als het water uitgegoten

de dorre grond tot bloeien brengt ,

Wie als de dauw daalt in de morgen

en schepping teer met licht doordrenkt,

leeft niet vergeefs, gaat niet verloren

in duisternis van niemandsland .

Een naam klinkt in het wuivend koren :

belofte van het nieuwe land .

 

Woorden om ons aan op te trekken en door te gaan ……………….

 

 

Hoewel na 1 juni de maatregelen rond corona voor samenkomsten enigszins versoepeld worden , hebben wij toch besloten in ieder geval tot 1 juli zelf geen kerkdiensten te houden en deel uit te blijven maken van de online kerkdiensten vanuit Emmeloord. Wel denken wij na over het voorzichtig opstarten van kleine samenkomsten als b.v. kerkenraadsvergaderingen en andere kleine samenkomsten, binnen de geldende regels en met de nodige voorzichtigheid .

Na 1 juli worden (mogelijk) de maatregelen verder verruimd. Dan zijn samenkomsten tot maximaal 100 personen mogelijk.

We denken al na over de vraag óf en hóe wij dan anderhalvemeter-kerk kunnen zijn. Door de landelijke kerk en via de classis worden wij uitvoerig geïnformeerd over dit onderwerp.

Hier op vooruitlopend hebben wij , onder voorbehoud van de dan geldende regelgeving, al overleg gehad over de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers in juli. Zodra wij dat definitief kunnen vaststellen informeren wij u daarover.

Naast het informeren via onze website gaan wij u ook informeren via de mail. Van nagenoeg alle Kerknieuws abonnees hebben wij het mailadres ontvangen. Als wij dat van u nog niet hebben en wel geïnformeerd wilt worden , neem dan contact op met de scriba (pkn@bantsiliek.nl). Op deze manier willen wij u sneller op de hoogte brengen  van dringende en actuele zaken.

Als kerkenraad houden we elkaar telefonisch, digitaal en via de mail op de hoogte. Wij hopen dat u dat ook doet. Elkaar en ons op de hoogte houden.

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Ap van der Linde.


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>