Het gebruiksplan voor onze diensten

zondag 5 juli 2020

Het gebruiksplan :

Blijf thuis bij ziekteverschijnselen.

Bij binnenkomst geven de gastvrouwen aanwijzingen en staat handgel op tafel om u handen te wassen .

Een kerkenraadslid houdt een presentielijst bij voor eventuele calamiteiten.

Hang uw jas op aanwijzing van de gastvrouwen aan de kapstok of hou deze bij u .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

De kerkruimte is ingericht op anderhalve meter. 

De afstand tussen de rijen is anderhalve meter. De stoelen in de rij zijn aan elkaar gekoppeld. Twee lege stoelen is anderhalve meter afstand. Leden uit hetzelfde gezin mogen aansluitend zitten, anders twee stoelen uit elkaar.

Wij stellen voor de kerkruimte van voren af aan te vullen, omdat ook de wand tussen kerkruimte en rotondezaal open zal zijn.

De voorganger wordt geïnstrueerd en heeft tijdens de dienst een vaste plaats.

Tijdens de dienst wordt er niet door de kerkbezoekers gezongen. Neem wel uw liedboek mee om de liederen mee te kunnen lezen. Er wordt nog wel nagedacht over een alternatief.

Als u moet hoesten, doe dat dan in uw elleboog, zodat het geen gevaar oplevert voor uw omgeving.

Wij verlaten de kerkruimte, net als anders, één voor één. Bij de uitgang staan de collectezakken opgesteld om uw gaven in te doen en vragen u daarna het kerkgebouw te verlaten.

De organisten zullen wij vooraf informeren over ons gebruiksplan en hun veilige plek daarin.

Ook zullen er weer bloemen zijn als groet namens de gemeente.  Hiervoor wordt de bestaande bloemenlijst weer opgepakt . Als u aan de beurt bent laten wij de uitvoering graag over aan uw eigen mogelijkheden, creativiteit en afstemming.

De toiletten zijn open met de nodige hygiëne materialen. 

 

Hartelijke groet ,

Namens de kerkenraad ,

Ap van der Linde.


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>