Weer van start

maandag 7 september 2020

Het is tropisch warm als ik met dit voorwoord voor het Kerknieuws begin.

We zijn deze temperaturen niet gewend en ik krijg wat meer begrip voor het feit dat in warme landen de mensen een ander ritme hebben dan wij hier in ons land. Zij hebben een wat langere lunchpauze of houden korte siësta’s en blijven wat langer in de avond bezig om het op het heetst van de dag wat kalmer aan te doen. In ons land is dat door veel mensen dit jaar ook gedaan.

 

Begin juli zijn we weer van start gegaan met onze kerkdiensten. Het is aftasten en uitproberen wat bij ons als gemeente past en wat toegestaan en verantwoord is.

Het blijft ongemakkelijk om zover uit elkaar te moeten zitten en ook niet mee te mogen zingen. Gelukkig hebben wij een ´gelegenheidskoortje´  zodat er in iedere geval naar zang geluisterd kan worden. Maar meelezen is toch anders dan meezingen.

Voor predikanten en organisten is het ook steeds overleggen om aan de wensen in de verschillende gemeenten tegemoet te komen.

We hopen dat de ontwikkelingen in de komende periode zodanig gunstig zijn dat er meer versoepeling komt, ook voor de kerkdiensten.

 

12 juli zijn Jan Wisse en ondergetekende als ouderling bevestigd in de dienst die we samen met de scheidende ambtsdragers en ds. Kok hebben voorbereid. In zijn uitleg in deze dienst over 1 Korintiërs 12 bracht ds. Kok naar voren dat wij als mensen allemaal verschillende gaven hebben die we verschillend kunnen inzetten in de gemeente, maar dat we vooral elkaar nodig hebben om dat te doen. Daarnaast hebben we de geest van God nodig om geïnspireerd te worden en te blijven. Die inspiratie, hoop ik te ontvangen en te mogen gebruiken de komende jaren om mijn werk als ouderling te kunnen doen.

 

De maand september is begonnen, de scholen zijn van start gegaan en het nieuwe kerkseizoen begint ook weer.

De PKN heeft als landelijk thema “het goede leven” gekozen. 13 september tijdens de startdienst zal dit aan de orde komen.

“Het goede leven”, wel een thema om eens goed over na te denken. Wat betekent het eigenlijk en wat is de bedoeling van dit thema. Wat geeft ons leven zin en wat maakt het leven goed?  

Komend seizoen zullen we ons als gemeente op verschillende manieren over dit onderwerp gaan buigen. Inbreng van iedereen zal nodig zijn om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen om te ontdekken wat belangrijk is om een goed leven te hebben. En hoe bereiken we dat? Kunnen we het alleen of hebben we elkaar nodig. Maar bovenal hoe blijven we geïnspireerd!

Laten we samen werken aan een interessant en mooi winterseizoen.

 

Bartha Tiesinga


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>