Jaarthema 2022

“Van U is de toekomst”

We hebben kerstfeest gevierd, het oude jaar is voorbij en het nieuwe jaar 2022 begint.

Wat zal het nieuwe jaar (de toekomst) ons brengen? Het is dé vraag die we onszelf elk jaar weer stellen en waar niemand van ons een antwoord op kan geven.

Belangrijk is dat we vertrouwen hebben en hoop;  hoop zoals we in het project van de afgelopen adventsperiode hebben mogen zien en wellicht ook ervaren.

Iedereen zal bij hoop voor de toekomst een andere beeld hebben. De één hoopt dat de corona beheersbaar wordt, een ander wil graag een andere baan of een ander huis, weer een ander wil graag gelukkig worden of als je ziek bent weer beter worden. Talloze invullingen voor hoop.

Want waar hoop is, is kracht en waar kracht is, is vertrouwen.

In de bijbel in Hebreeën 11:1 staat het mooi beschreven:

“Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien” of zoals het  in het Kerknieuws van oktober zo mooi verwoord wordt in het gedicht van Vàclav Havel - “Hoop”.

 

In dit kerknieuws is te lezen dat de groep die het  Morgengebed verzorgt het komende jaar zich zal bezig houden met gelijkenissen die in de bijbel beschreven staan.  Gelijkenissen die in het verleden door Jezus zijn verteld en waar we in de huidige tijd veel lering uit kunnen trekken.

Jezus zei toen eigenlijk ook al “van u is de toekomst “. De mensen die hem vragen stelden zijn onzeker over wat de toekomst hen zal brengen, wat ze moeten doen met hun bezittingen, of dat ze wel voldoende geloof hebben om het eeuwige leven te krijgen.

Jezus probeert d.m.v. de gelijkenissen hen een beeld voor ogen te houden zodat ze weten hoe ze kunnen of moeten handelen. Of ze dat dan ook doen is de verantwoordelijkheid van  hen zelf.

Zo is het vandaag de dag nog net zo. Hoe we in de wereld staan, wat we doen of niet doen, het is onze eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen kracht en hoop putten uit de verhalen die in de bijbel beschreven staan, waarin ons voorgehouden wordt hoe we zinvol kunnen leven.  

Een gezond, gelukkig en zinvol 2022 toegewenst.

 

Bartha Tiesinga

 

Na woord.

Bovenstaande heb ik geschreven vóór dat de algehele lockdown van kracht werd en ik heb nog de gelegenheid, gezien de actualiteit,  iets toe te voegen.

 

Ik wil jullie de woorden uit een brief die Maarten Luther schreef in 1527, niet onthouden. Hij gaf het volgende advies in de tijd dat de pest heerste en 1 op de 3 mensen overleed.

Luther geeft aan hoe je als christen alle onnodige risico’s om besmet te raken moet voorkomen, en tegelijk als christen hulp moet bieden waar het echt nodig is. Het zou voor vandaag geschreven kunnen zijn.

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het ontsmetten, de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar mijn aanwezigheid niet noodzakelijk is, om te voorkomen dat ik besmet raak en daar mijn onachtzaamheid ook anderen besmet, met mogelijk hun dood tot gevolg.

 

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en zal ik niet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen.

 

Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd.

Zó is een Godvrezend geloof: het is niet roekeloos, en het stelt God niet op de proef.”

 

Zoals Prediker ook al zei: “Er is geen nieuws onder de zon, alles is er al geweest en zal weer komen.”

 

Bartha T.


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>