December 2018

maandag 26 november 2018

  

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we stilgestaan bij allen die gestorven zijn, allen die wij missen en bij alles wat het leven van mensen dood of kapot maakt. We zijn opnieuw begonnen met een nieuw kerkelijk jaar. Niet om wat voorbij is achter ons te laten, maar om mee te dragen en toe te vertrouwen aan het Nieuwe Licht dat met kerstfeest tot ons komt. Die heilige beweging van donker naar licht wordt heel mooi weergegeven door Andries Goovaart in zijn gedicht: “behoedzaam dragen wij uw licht”

 

Behoedzaam dragen wij uw licht,

dat voor geen nacht en duister zwicht.

U richt mijn stap, ik struikel niet

ik weet: U slaapt en sluimert niet.

 

Wij legden ons bij onrecht neer,

wij wisten niet van ommekeer

tot U, wij vluchtten in de slaap

in dode tijd, in leeg vermaak.

 

U wekt verlangen naar uw komst,

dat al wat koud is, afgestompt,

onzichtbaar bot en stilaan groeit,

totdat de hele aarde bloeit.

 

Geef ons een teken in de nacht,

schenk ons een kind van ons geslacht,

kom op ons toe en geef ons hoop

op leven sterker dan de dood.

 

Geloofd zij God om scheppingskracht

geloofd zij Jezus die de nacht

zoals de morgenster verdrijft,

geloofd de Geest die met ons blijft.

 

Laten we elkaar een heel goede advent toewensen

Ap van der Linde

 


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>