Een goed gesprek

zaterdag 19 januari 2019

“als u de ander tegenkomt, de ander die iets vindt, iets denkt, iets doet wat u maar moeilijk kunt aanvaarden…….wees dan niet bevreesd, zeg ik” (citaat Robert Grijsen)

In de afgelopen maand hebben we het weer regelmatig horen zeggen: wees niet bevreesd.

De kerkenraad, in navolging van het landelijk gebeuren, heeft voor dit jaar als thema:
een goed gesprek.
Op de gemeenteavond heeft  Anneke Rook u hier al iets over meegedeeld.
Als ontmoetingsmoment is er voor gekozen om met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van een boekje.
De leeskring Bant gaat regelmatig met elkaar in gesprek naar aanleiding van een gelezen boek. En zo kwam de gedachte boven om de leeskring te vragen om dit ontmoetingsmoment te organiseren.

Het te bespreken boekje is: Een Jihad van liefde, geschreven door Mohamed El Bachiri.
Een boekje vol met proza en poëzie, geschreven door een moslim die bij de terreuraanslag in de metro in Brussel (2016) zijn vrouw verloor.
Gedichten over zijn liefde, zijn trouw, zijn verdriet en zijn pijn.

Ons idee is om in groepen van + 8 personen hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Dit kan tijdens een maaltijd, b.v. van 18.00 – 20.00 uur, of tijdens een avondbezoek, 20.00 – 22.00 uur of op een zondagmorgen van 11.00 – 13.00 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven en uw voorkeur voor een ontmoetingsmoment kenbaar maken.
Contactpersonen:
Anneke Rook, kerkenraad, tel.: 261415,  Sijbrie van Tilburg, leeskring, tel.: 261313
per mail kunt u zich opgeven bij: pkn@bantsiliek.nl

Het boekje heeft 92 blz., enkele leden van de leeskring hebben het in hun bezit.

Citaat uit de Koran:
“O gij mensen! Wij hebben u geschapen uit man en vrouw en wij hebben u gemaakt tot volksgroepen en stammen opdat gij elkander zoudt leren kennen”

Wij denken dat het goede gesprekken kunnen worden.
Namens leeskring en kerkenraad, van harte welkom


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>