Een nieuw begin

dinsdag 5 maart 2019

Als het lente wordt maken donkere wintermaanden plaats voor het licht. De natuur begint een nieuwe cyclus. De bloem die gaat bloeien, het lammetje dat wordt geboren. Wat meer licht en langere dagen. Een van de mooiste tijd van het jaar, vind ik.

Juist in deze tijd leven we toe naar Pasen, het feest van het nieuwe begin

Een nieuw begin. Het kan een bevrijding zijn: een nieuwe kans, een schone lei, een mooie uitdaging, maar betekent soms ook: het oude achter je laten. Dat kan met pijn en verdriet gepaard gaan.

Noach laat alles achter als hij met zijn gezin en de dieren de ark betreedt. Veertig dagen dobbert hij eenzaam rond. Zijn nieuwe start begint met het uitsturen van een vogel. Die keert onverrichte zake terug, een teleurstelling. Tot hij eindelijk met een takje terug komt en er hoop is.

Ook vandaag de dag kan een nieuw begin pijnlijk zijn: kerken die samen een nieuwe start moeten maken, niet altijd makkelijk. Vluchtelingen die hier een nieuw bestaan willen opbouwen, ze wachten eindeloos op goed bericht. Gevangenen die vrij komen, maar geen werk vinden. Wantrouwen na een genocide in Rwanda.

Ook al is het moeilijk, een nieuw begin biedt wel perspectief. Het geeft hoop. Een nieuw begin kan ook een keuze zijn, bijvoorbeeld om bewuster te leven. De 40dagentijd is het moment om stil te staan bij de manier waarop we ons leven en geloof invullen. Vasten kan daarbij helpen. Je kunt op verschillende manieren vasten: niet snoepen of geen alcohol drinken bijvoorbeeld. Je kunt ook iets extra’s doen: een oudere bezoeken bijvoorbeeld. Welke vorm je ook kiest, vasten nodigt uit na te denken over stappen die je wilt zetten. Het helpt je bovendien om bewust tijd te maken voor vrienden, maar vooral voor God.

De 40dagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april.     Op zondag 21 april is het Pasen.

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een aswoensdagviering.

De 40dagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Er zijn Stilte Vieringen en op Witte Donderdag vieren we het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.

Opnieuw beginnen is niet makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als ex- gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen tijdens de collectes in deze periode ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.

Samen met elkaar toeleven naar Pasen. Dat doen we in deze dagen 40dagentijd. Een tijd van bezinning, inspiratie en actie.

Anneke Rook

diaken


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>