Beleidsplan 2020-2024

Een van de vele taken die de kerkenraad heeft is om elke 4 jaar een beleidsplan te schrijven,   Officieel luid de opdracht vanuit de kerkorde als volgt: de kerkenraad stelt telkens voor een periode van 4 jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diaken en met alle daarvoor in aanmerking komende organisaties van de gemeente.  Ook voor ons in Bant was het al weer 4 jaar geleden dat het laatste beleidsplan geschreven was dus was het tijd om hier weer mee aan de gang te gaan en een nieuw concept beleidsplan 2020-2024 te schrijven.

Na diverse oproepen in Kerknieuws hebben zich 2 personen vanuit de gemeente aangemeld : Joos Vos en Wiebe de Jong , samen met Gerard van Tilburg en ondergetekende vormen zij de commissie om het beleidsplan te schrijven, dit keer dus helaas alleen door mannen .

Je kunt je afvragen waarom er ooit is besloten dat gemeentes een beleidsplan moeten schrijven, een kerkelijke gemeente is toch geen bedrijf , Hoort een beleidsplan niet meer bij een bedrijfseconomie met harde doelstellingen? Toch is het goed om ook als gemeente en kerkenraad   te kijken waar staan we vandaag de dag en waar willen we naartoe? Wat vinden we belangrijk en wat is haalbaar zowel financieel als qua bezetting met vrijwilligers. Hoe gaan we om met onze vacante status? Hoe kunnen/willen we het pastoraat zo goed mogelijk regelen? Hoe willen we als gemeente ons blijven ontwikkelen, wie of wat geeft ons nieuwe inzichten? Hoe zien anderen ons? Wat is onze plaats als kerk binnen de gemeenschap van Bant, waarin kunnen we dorpsbreed van betekenis of aanwezig zijn? Enz. enz. zomaar een greep uit een aantal zaken die in het beleidsplan voorbij komen.

Als commissie hebben we ook  gekeken naar het vorige beleidsplan om te kijken wat nog actueel is. Je ziet dan dat er de afgelopen jaren best wel een aantal zaken zijn verdwenen, maar dat er gelukkig  ook een hoop activiteiten nog steeds gebeuren en  gedragen worden door de gemeente en dat er ook weer nieuwe dingen opgepakt worden, wij kijken naar wat er WEL is , wat typeert onze gemeente? Wat vindt zij belangrijk? Wat verbindt ons?  Ook heeft de  kerkenraad  haar visie weergegeven in het plan, Verder  zijn er naast de genoemde colleges (kerkrentmeesters en diaken) ook de volgende commissies uitgenodigd  om een notitie te schrijven N.L. De commissie bijzondere diensten, Jeugdwerk en Pastoraat deze zijn ook als bijlage opgenomen in het beleidsplan.

De kerkenraad vertegenwoordigt de gemeente en neemt de verantwoordelijkheid om het beleid vorm te geven. Maar ook de gemeente heeft een belangrijke stem in deze besluitvorming, daarom willen we graag op de gemeenteavond van 11 maart met u het concept beleidsplan bespreken. Op de gemeenteavond ligt het plan ter inzage mocht u het van tevoren willen lezen dan kunt u via de mail bij de scriba één aanvragen ( pkn@bantsiliek.nl) u ontvangt dan één per mail.

Met bovenstaande in gedachte wil ik graag afsluiten met een tekst:

Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder,

een keur van raadgevers brengt het tot bloei.

(Spreuken 11:14)

Henk Brusse


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/collectes">Collectes</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>