40 dagentijd

vrijdag 13 maart 2020

Heel Holland vast – omdat we geloven in delen

Geert Boogaard (1908-1990) schreef een gedicht:

Teerkost

Als je de schriften leest en mediteert,
vind je soms zinnen, die je niet vermoedt
Eén zin kan worden tot een overvloed,
waarop je meer dan veertig dagen teert.

(Uit: je zult leven)

40 dagen nog tot Pasen
De vastenkaarten zijn uitgedeeld.
In het Kerknieuws van febr. is uitvoerig gesproken over vasten; waarom en waartoe.
De kaarten bieden ons diverse mogelijkheden en momenten om stil te staan wat alledaags lijkt maar lang niet voor iedereen normaal is.
We hopen dat we door middel van deze vastenkaarten in beweging komen, Op Staan, en zo hoop kunnen geven aan mensen die onze zorg en aandacht nodig hebben; aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen.
Kom in beweging, Sta op

Het collecterooster van Kerk in Actie in deze veertigdagentijd brengt ons ver weg en dichtbij.
Op 1 maart gaat het over Bijbelverhalen delen: Simply the Story. Het verhaal vertellen aan mensen die niet kunnen lezen. Daarna er met elkaar over praten en vragen of ze zich erin herkennen, wat het verhaal nu voor hen kan betekenen.
Op 8 maart is de collecte voor pioniersplekken in Nederland. Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk, maar de kerk naar de mensen. Nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving.
15 maart bieden we noodhulp aan Zuid Soedan. Burgeroorlog en hongersnood liggen steeds op de loer en KIA helpt boeren en boerinnen aan gereedschap en goed zaaizaad om hun gezinnen te kunnen voeden.
22 maart is voor binnenlands diaconaat. Vakantieweken organiseren voor hen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen. Een week vol warmte bieden, aandacht en gezelligheid.
29 maart, werelddiaconaat. Nieuwe kansen voor straatmeisjes. Een Ghanees opvangcentrum vangt jonge meisjes op en leert hen vaardigheden waarmee ze in hun geboortestreek zelfstandig kunnen werken.
5 april: Nederlands jeugdwerk. Jongeren doorleven het paasverhaal door de PaasChallenge. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.
Zondagmorgen, 12 april, Paasmorgen. India. Kinderen in de knel. Kaste-loze Dalitkinderen worden gediscrimineerd en buitengesloten. KIA wil via deze kinderen het onderdrukkende kaste systeem en de cirkel van armoede doorbreken.
Verdere info over de vastencampagne vindt u op de site van KerkinActie, 40dagentijdcampagne.

Dit wat betreft de vastenkaartenactie. Er liggen nog kaarten achterin de kerk en ook zijn er kaarten speciaal voor de jeugd.

Wat is er verder.
Als antwoord op de voorbeden die door de predikant worden uitgesproken willen we als gemeente, gedurende de veertigdagentijd, een slotregel zingen van een vers uit Psalm 80,

Liturgisch bloemschikken, symbolische schikking.
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.
Per zondag is er een tekst die de symbolische schikking duidelijk maakt.
Laten wij opstaan om het werk te bekijken en op ons in te laten werken.

We hebben de Stiltevieringen. Derna v.d. Linde zal u er meer over vertellen.
Op Witte Donderdag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Onze cantorij zal deze dienst ook haar medewerking verlenen.
Op Goede Vrijdag willen we proberen het goede van Goede Vrijdag te laten zien en horen. Een verlangen naar opstaan, naar Pasen.
Deze veertigdagentijd, tijd van bezinning, van toeleven naar opstaan.
Dat we kunnen zeggen:
Want als er iets is opgestaan,
Vannacht,
Is het onze moed,
te doen als Hij
Als iets is opgestaan
in deze vroege ochtend,
is het onze wil
Hem te volgen
Als er iets is opgestaan,
is het ons geloof
dat het donker
niet
het laatste woord spreekt
Als er iets nieuw is deze dag,
is het onze liefde,
 geboren uit hem,
en bestemd voor de wereld.
(
Dio van Maaren uit Intercity)

Werkgroep bijzondere diensten


Meer nieuws

Kerkelijke agenda

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>